LoggaLogga
Logga
IMG 0414IMG 0414
IMG 0414
Settler Rail AB startade 170301 detta sedan tre företag i branschen beslutat bilda ett gemensamt driftbolag. Settler Rail erbjuder ett stort kompetensurval inom olika delar av järnvägsunderhåll och järnvägsentreprenader för uppdrag i Skandinavien. I Norge har vi även Settler Rail AS.

Vi har lång och bred erfarenhet från arbeten inom järnvägssektorn såväl nybyggnad och underhåll som maskin- och godsvagnsunderhåll. Settler Rail har även agenturen i Sverige och Norge för Schweerbaus hela maskinpark.


Settler Rail AB och Lingonstjerna AB förvärvar Swedtrac Trafik AB 170607
Settler Rail AB förvärvar två tredjedelar och Lingonstjerna en tredjedel av Swedtrac Trafik AB inklusive det helägda dotterbolaget Underhållsbolaget Trafik AB med verksamhet i Hagalundsdepån, Solna.

Underhållsbolaget Trafik och Swedtrac Trafik har som sin huvudsakliga verksamhet att utföra trafikuppdrag på järnväg och att underhålla spårgående maskiner, lok och vagnar.
Settler Rail erbjuder tjänster inom hela BEST-området samt spårgående maskintjänster med egna spårgående grävmaskiner. Vi har även Olycksplats-ansvarig, behörig TTJ-lärare och besiktningsmän. Via Swedtrac Trafik och Underhållsbolaget Trafik erbjuder vi trafikuppdrag och underhåll.

Vill ni höra mer om våra tjänster så är ni välkomna att kontakta oss för mer information.